PDFInE-mail
Bài hát nhà trẻBài hát về chủ đề Gia đình

Bài hát thể dục Mẫu Giáo
Xem hình đầy đủ


Bài hát thể dục Mẫu Giáo

Giá mỗi đơn vị (piece): 20 000 VNĐ

Hỏi về sản phẩm này

Bài hát thể dục Mẫu giáo

I. Tháng 9:

1. Bài tập buổi sáng

- Bình minh

- Con công

II. Tháng 10:

2. Bài tập buổi sáng

- Chim bồ câu

- Con công

III. Tháng 11:

3. Bài tập buổi sáng

- Lại đây múa hát cùng cô

- Con công

IV. Tháng 12:

4. Bài tập buổi sáng

- Chú bộ đội

- Con công

V. Tháng 1:

5. Bài tập buổi sáng

- Sắp đến tết rồi

- Con công

VI. Tháng 2:

6. Bài tập buổi sáng

- Nắng sớm

- Con công

VII. Tháng 3:

7. Bài tập buổi sáng

- Em tập chải răng

- Con công

VIII. Tháng 4:

8. Bài tập buổi sáng

- Hòa bình cho bé

- Con công

IX. Tháng 5:

9. Bài tập buổi sáng

- Con cào cào

- Con công

Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.