PDFInE-mail
Bài hát Mẫu giáo 3 - 4 tuổi

Bài hát dân ca
Xem hình đầy đủ


Bài hát dân ca

Giá mỗi đơn vị (piece): 20 000 VNĐ

Hỏi về sản phẩm này

Bộ đĩa gồm 2 CD với nội dung như sau:

HÁT DÂN CA 1

Cô hát cháu nghe

1. Hò mái nhì (Huế)

2. Bắc Kim thang - Nam bộ

3. Cò lả - Bắc bộ

4. Lý cây xanh - Nam bộ

5. Ru con - Nam bộ

6. Lý cây bông - Nam bộ

7. Inh lả ơi - Dân ca Thái

8. Lý thương nhau - Liên khu 5

9. Đi cấy - Thanh Hoá

10. Lý chiều chiều - Nam bộ

11. Cây trúc xinh - Bắc Ninh

12. Xòe hoa - Dân ca Thái

13. Gà gáy te te - Dân ca Cống khao

14. Bèo dạt mây trôi - Bắc Ninh

15. Ru con - Nong nòn

16. Vĩ dặm - Nghệ An

17. Lý cây đa - Bắc Ninh

18. Ngồi tựa mạn thuyền - Bắc Ninh

19. Qua cầu gió bay - Bắc Ninh

20. Chim sáo - Khơ me
 

HÁT DÂN CA 2

Cô hát cháu nghe

1. Trống cơm - Quan họ Bắc Ninh

2. Ru em - Xê đăng

3. Lý sắt son - Nam bộ

4. Hò ba lý - Quảng nam

5. Lý con sáo sang sông - Nam bộ

6. Hoa thơm bướm lượn - Bắc Ninh

7. Ngày mùa vui - Dân ca Thái

8. Hát ru - Bắc bộ

9. Mưa rơi - Dân ca xá

10. Lý Hoài Nam - Quảng trị, Thừa Thiên

11. Xe chỉ luồn kim - Bắc Ninh

12. Lý con sào Gò Công

13. Tiếng xáo ca lá - Dân ca H'mông

14. Ngồi tựa mạn thuyền - Dân ca Bắc Ninh

15. Ngày mai đi chảy hội - Hát thẹn

16. Ra ngó vào trông - Bắc Ninh

17. Giận mà thương - Nghệ An

 

 

Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.